Köpa Zerit Utan Recept

Köpa Zerit utan receptZerit (stavudin) Typiskt Utnyttja
Zerit består av stavudin som är en konstgjord nukleosid reklambyrå samband med tymidin. Direkt efter sändning till några cellulära stavudin blir energiska metabolit stavudintrifosfat, som kontrollerar HIV invertsocker transkriptas stridande med organiska trifosfat bas deoxitymidin samt påverkar själva reproduktionen förknippas med HIV. Stavudintrifosfat väcker dessutom virusliknande genetiskt material cykel kontraktets slut på grund av bristen inom den kemiska Z'-hydroxyl organisationer vitala för utvecklingen i samband med genetiskt material. Dessutom hämmar stavudintrifosfat mobila genetiskt material polymeraser samt samt avsevärt minskar den faktiska verksamheten i samband med mitokondriella arvsmassan. I samband med vissa andra nukleosid och icke-nukleosid invertera transkriptashämmare samt inhibitorer som är förknippade med HIV-proteas Zerit används för att behandla HIV bakterieinfektioner.

Zerit (stavudin) Dos Samt Path
Dosen beror på kroppsvikt: med hänsyn till de drabbade tillsammans med kroppsvikt mycket mer än sextio kilo fyrtio miligrams förknippade med Zerit rekommenderas starkt varje 12 timmar, med hänsyn till de drabbade tillsammans med kroppsvikt under sextio kilo trettio milligram förknippas med Zerit bör användas varje 12 timmar. För dem som har intag frågor öppna upp själva tabletten samt få till mods med något att äta. Dosering minskning rekommenderas starkt inom de drabbade tillsammans med renal nedskrivningar. Bär en komplett koppen i samband med dricksvatten utan eller med måltider.

Zerit (stavudin) kärnämneskontroll
Försiktighet bör utarbetas inom de drabbade tillsammans med beroendet av alkohol, ihållande suprarrenal brist, lever orgel misslyckas, perifera skadade nerver, pankreatit, inom de drabbade samtidigt hanteras genom didanosin. Meddela din läkare om du väntar eller ens barn. Barn under hela behandlingen tillsammans med Zerit bör förhindras. Detta särskilt medicin kan orsaka dödliga omständigheter relaterade till skador på själva levern orgel. Om du stöter på snabb hjärtrytm, illamående eller kräkningar samt kräkas, allvarliga obehag i övre magen distribuerar för din rygg igen, lägre temperatur, diarré, brist på hunger, gulsot, darkish kissa, Lerfärgad barstolar. Meddela din läkare för dem som har lever orgel eller renal sjukdom, en kort historik i samband med pankreatit och har allergisk reaktion vissa andra virocide läkemedel mot exempelvis lamivudin (Epivir), tenofovir (Viread), abakavir (Ziagen), zalcitabin (Hivid), didanosin (Videx), eller till och med zidovudin (Retrovir). Några drabbade kan skapa acidos hela Zerit. De tecken och symtom som du borde omedelbart meddela din läkare om även om du men de kan vara måttlig eller ens rimlig tenderar att vara bedövande eller ens kyliga känsla inom estremities, muskelmassa obehag eller till en viss svaghet, problem inandning och utandning, snabba eller ens ojämn hjärtrytm, trötthet, magen obehag, illamående eller kräkningar samt kasta upp, eller ens känsla verkligen försvagas eller utmattad.

Zerit (stavudin) Kontraindikationer
Zerit kan inte utnyttjas i själva sjuka tillsammans med överkänslighet för att stavudin tillsammans med andra aspekter av p, samt inom barn under tre månader gammal.


Zerit (stavudin) Tänkbara negativa effekter
Förmodligen den mest vanliga negativa effekterna är verkligen en minskning av vita blodkroppar, muskelmassa obehag (myopati), pankreatit, lever orgel misslyckas samt metabola störningar (mjölksyraacidos), de allvarliga perifera skadade nerver (domningar samt obehag i ft eller ens fingrar, Tingley, magbesvär, viktminskning, frossa, allergi, liksom insomnia)

Zerit (stavudin) Diskussion
Meddela din läkare för denna typ av mediciner eftersom doxorubicin (Adriamycin), didanosin (Videx), hydroxiurea (Droxia, Hydrea), ribavirin (Copegus Virazole, Rebetol, Ribasphere), interferon-alfa (Roferon, Intron, Rebetron), zidovudin (Retrovir ).

Zerit (stavudin) Hoppade dosering
I fall du inte kommer ihåg att tänka på din egen dos med tiden, se till att du får det gjort när du håller i åtanke. Mindre får när det är väldigt sent eller ens komma tillbaka nästa dos är inom en viss tid. Brukar inte få dubbla doser av läkemedlet eller ytterligare doser från den. För att allmänhet dosering följande dag inom exakt samma ofta period.

Zerit (stavudin) Överdosering
Leta efter omedelbar medicinsk hjälp om du antar överdos förknippas med Zerit samt möter pirrig känsla, illamående eller kräkningar, stickningar, avsaknad av hunger, bränna upp, obehag, magen obehag, lägre temperatur, mörkt kissa, Lerfärgad barstolar, eller även gulsot.

Zerit (stavudin) Lagringsutrymme
Handla i rymden temperaturer mellan 20-25 D (68-77 F). Handla från fukt, temperatur, liksom solsken. Det är långt ifrån föreslog att behålla en toalett samt platser lättillgängliga för barn.

Köpa Zerit