Köpa Rythmol Utan Recept

Köpa Rythmol utan receptRythmol (Propafenone) Typiskt Utnyttja
Rythmol är egentligen en medicin som används för att behandla onormal hjärtrytm som hjälper till att hålla en vanlig hjärt tempo inom de drabbade utan problem styrka hjärta. Detta är naturligtvis 1C antiarytmiska läkemedel. Också det effekter material från det kardiovaskulära för att stärka verksamheten samt kontroll hjärtslag.

Rythmol (Propafenone) Dos Samt Path
Få är just därför vänder från din läkare. Den kan användas med eller utan måltider. Få varje dosering under tidsperioden baserad på livsmedel. Vanligtvis inte hoppa över någon form av dosering. Vanligtvis konsumerar inte grapefrukt i samband med konsumerar grapefrukt juice. Det kan påverka Rythmol examen inom blodomloppet.

Rythmol (Propafenone) kärnämneskontroll
Rådgör med din läkare om du förväntar dig, kommer att bli gravid, och / eller amning, om du använder någon form av läkare ordinerats eller receptfria läkemedel, naturlig beredning, eller ens komplettera, för dem som har allergiska reaktioner För att mediciner, måltider, eller ens några andra ingredienser, njur-eller lever orgel frågor eller myasthenia gravis (muskelsvaghet), om du använder en bra syntetisk pacemaker

Rythmol (Propafenone) Kontraindikationer
Vanligtvis använder sig inte av medicinering för dem som har allergiska reaktioner för att danazol, porfyri, allvarliga kardiovaskulära, magert kött eller ens renal problem, i fall du väntar, amning, för dem som har oregelbundna blödningar i slidan . Det kan utlösa missbildningar. Därför använder effektiva preventivmedel tekniker.

Rythmol (Propafenone) Tänkbara negativa effekter
De mest typiska negativa effekterna tenderar att vara förbättringar som gjorts på smak, trängsel, trötthet, sömnighet, bränsle, yrsel, trötthet.
Allvarliga negativa effekter utgörs av
allergiska symptom (hudutslag, nässelutslag, svårt att andas in och andas ut, tryck över bröstet, inflammation från munnen området, möte, läpparna, eller ens tungan), suddig syn, hjärtproblem, frossa, för mycket lust, snabbt, långsammare, eller tom onormalt hjärtrytm, temperatur, brist på hunger, muskelmassa viss svaghet, ihållande diarré, brist i samband med andning, värkande tonsiller, svett, inflammation från fingrarna eller ens ft, stickningar, ovanligt viss svaghet, ovanlig blödning eller blåmärken; kräkas. Leta efter medicinsk hjälp ifall du expirience en av dessa.

Rythmol (Propafenone) Diskussion
Rythmol kan ineract tillsammans med antiarytmika (amiodaron, kinidin), curare, bepridil, cisaprid, droperidol, ketolider (telitromycin), makrolid antibiotika (erytromycin), fentiaziner (tioridazin), pimozid, kinolon antibiotika (ciprofloxacin), denna radio skurk antiemetika (dolasetron), tricykliska antidepressiva (imipramin), eller till och med ziprasidon, azolantimykotika (ketokonazol), cimetidin, HIV-proteashämmare (ritonavir), picky detta återupptagshämmare (SSRI) (fluoxetin), denna noradrenalinåterupptagshämmare (duloxetin), eller ens venlafaxin, antikoagulantia (warfarin), betablockerare (propranolol), digoxin, haloperidol, eller till och med lidokain.

Rythmol (Propafenone) Hoppade dosering
Om du hoppar över dosering i samband med Rythmol, bär det så snabbt som möjligt. När det nästan kommer tillbaka nästa dos, genom att passera den faktiska överhoppade dosen samt återgå till din egen normal dos rutin. Brukar inte få två doser på samma gång.

Rythmol (Propafenone) Överdosering
Leta efter viktiga sjukvården hjälpa om du överdoserat medicinen. Överdos tecken och symtom tenderar att vara provokation, minskad intima förmåga, sömnighet, svimning, trötthet, onormala hjärtslag, metall smak, kramper, allvarlig trötthet eller ens sömnighet, långsam hjärtrytm, vissa svaghet ..

Rythmol (Propafenone) Lagringsutrymme
Handla Rythmol i Seventy Seven nivåer Farrenheit (25 nivåer C) inom ett bestämt stänga textruta, från temperatur, fukt, och lätt. Vanligtvis inte handlar i toaletten. Behåll det från tillförandet av barn samt från husdjur.

Köpa Rythmol