Köpa Efavirenz (Sustiva) Utan Recept

Köpa Efavirenz utan receptEfavirenz (efavirenz) Typiskt Utnyttja
Efavirenz är definitivt en virocide medicin för att behandla immunbrist symtom (AIDS) eller undvika avancemang inom de människor som upplevt intima kollegor tillsammans med HIV-smittade sjuka, shots samt snedstreck medan användningen HIV-infekterade material. Detta är en av kursen associerad med invertsocker transkriptas-hämmare samt förhindrar aktiviteten av virusliknande genetiskt material.

Efavirenz (efavirenz) Dos Samt Path
Själva föreslagna doseringen när det gäller vuxna är faktiskt sex hundra milligram användas så snart som varje dag. Den faktiska varje dag dosering för barn tillsammans med kroppsvikt i samband med 13-15 kilo är faktiskt två hundra milligram, för tillsammans med 5-20 kilo är faktiskt två hundra femtio milligram, för tillsammans med 20-25 kilo är faktiskt tre hundra milligram, för tillsammans med tjugofem? trettiotvå, är fem kilo faktiskt trehundrafemtio miligrams, för tillsammans med trettiotvå, fem? fyrtio kilo är faktiskt fyra hundra milligram. Personer med kroppsvikt mer än fyrtio kilo kommer att ta sex hundra milligram förknippas med Efavirenz. Mycket första 2 veckorna gör medicinen innan din egen säng tid.

Efavirenz (efavirenz) kärnämneskontroll
Meddela din läkare för dem som har lever orgel eller ens renal brist, alkoholhaltiga drycker eller ens medicinering hooked, encefalopati, hjärtproblem eller ens triglycerider, sjukdomar i levern (bland annat hepatit B eller C), har du någonsin använt delavirdin (Rescriptor) eller ens nevirapin (Viramune) utan healing resultatet. Försiktighet bör utarbetas inom barn under tre år, samt barn tillsammans med kroppsvikt under tretton kilo. Utnyttja pålitlig preventivmedel när du är på Efavirenz eftersom medicinen kan orsaka allvarlig skada på ett bra foster.

Efavirenz (efavirenz) Kontraindikationer
Denna särskilda läkemedel kan inte användas i de faktiska drabbade tillsammans med överkänslighet i det, barn samt kvinnor som är gravida.

Efavirenz (efavirenz) Tänkbara negativa effekter
Denna speciella läkemedel kan orsaka allvarliga psykiska symtom som du borde anmäla direkt till din läkare. Dessa typer av kan innefatta hallucinationer, självmordstankar, allvarliga depressionssjukdomar, missförstånd, fientlighet, svår oro, eller ens ovanligt beteende.

Efavirenz (efavirenz) Diskussion
Efavirenz minskar blodomloppet nivåer samt i samband med indinavir (Crixivan) samt saquinavir (Invirase). Correspondant använda tillsammans med alkoholhaltiga drycker kan förbättra effekten i samband med Efavirenz i CNS. Samtidig administrering tillsammans med Astemizol samt tsizaprid höjer sannolikheten för arytmi. Efavirenz minskar dessutom blodomloppet fokus i samband med skräp preventivmedel samt indinavir. Om Efavirenz används tillsammans med ritonavir resulterar detta i omfamna negativa effekter från medicinering samt levertoxicitet. Correspondant utnyttjande av Efavirenz tillsammans med klaritromycin eller ens Saquinavir bör förhindras. Midazolam (Versed) samt triazolam (Halcion) förbättra avkopplande förknippas med p. Fenobarbital minskar blodomloppet nivåer i samband med Efavirenz. Samtidig administrering tillsammans med rifabutin är rifampicin inte riktigt föreslog.
Brukar inte få Efavirenz tillsammans med pimozid (Orap), cisaprid (Propulsid), eller ens mediciner ergot till exempel ergotamin (Cafergot, Wigraine, Ergomar), dihydroergotamin, ergonovin (Ergotrate), eller ens metylergonovin (Methergine).

Efavirenz (efavirenz) Hoppade dosering
I fall du inte kommer ihåg att tänka på din egen dos med tiden, se till att du får det gjort när du håller i åtanke. Mindre får när det är väldigt sent eller ens komma tillbaka nästa dos är inom en viss tid. Brukar inte få dubbla doser av läkemedlet eller ytterligare doser från den. För att allmänhet dosering följande dag inom exakt samma ofta period.

Efavirenz (efavirenz) Överdosering
Tecken och symptom kan inkludera muskelmassa ryckningar. I händelse av överdosering söka viktig medicinsk hjälp.

Efavirenz (efavirenz) Lagringsutrymme
Handla i rymden temperaturer mellan 20-25 D (68-77 F). Handla från fukt, temperatur, liksom solsken. Det är långt ifrån föreslog att behålla en toalett samt platser lättillgängliga för barn.

Köpa Efavirenz