Köpa Detrol La Utan Recept

Köpa Detrol La utan receptDetrol Los Angeles (Tolterodine) Typiskt Utnyttja
Detrol Los Angeles består av tolterodintartrat, själva materialet i samband med kolinerg (acetyl-kolin) radio blockerare kurs. Den faktiska receptbelagda läkemedel används för att minska muskelspänningar från blåsan muskelvävnad, överaktiv blåsa tillsammans med i samband med kontroll desire problem med blåsan, samt graden av återfall.

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Dos Samt Path
Detrol Los Angeles är faktiskt används två gånger varje dag. Själva föreslagna preliminära dosering är faktiskt 2 mg används två gånger varje dag. Terapi via långverkande Detrol Los angeles borde inleddes genom 4mg varje dag dosering. När det inte riktigt snyggt lidit borde sänkas för att 2 mg. Dosering efterjustering krävs för dina drabbade tillsammans med skadad lever orgel eller nedsatt funktionalitet. Vanligtvis inte öppna upp DETROL Los angeles tabletter, brukar inte slipa eller ens tugga upp dem alla. Konsumera faktiska piller hela.

Detrol Los Angeles (Tolterodine) kärnämneskontroll
Rådgör med din läkare om följande förhållanden du kan ha: glaukom, njur-eller ens sjukdomar i levern, myasthenia gravis, eller kanske en individ eller ens släktforskning förknippas med "långt QT symptom tums denna medicin kan förbättra dina överväger svar eller ens förmåga. att fokusera. Var försiktig när du reser eller ens arbetsutrustning.

DETROL Los Angeles (Tolterodine) Kontraindikationer
Detrol Los Angeles kan inte användas för att ta itu med de drabbade tillsammans med utom kontroll trångvinkelglaukom, blockering mot cirkulationen i samband med kissa (urinretention), dålig dränering från magen (ventrikelretention), allergisk attack mot delar av p genom tiderna.

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Rimliga bieffekt
Bortsett från allergisymtom (nässelutslag, ansikte inflammation, allergi, porer och finnar hud, svårt att andas) Detrol Los Angeles kan orsaka hjärtproblem, snabb eller ens ojämna hjärtslag, missförstånd, obehaglig eller ens hårt peeing, hallucinationer, peeing under normala egentligen inte alls .

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Diskussion
Meddela din läkare om nästan alla rekommenderas liksom receptfria läkemedel du kan använda och i synnerhet om de läkemedel som kan hindra borttagning samband med tolterodin via levern orgel inklusive: ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), klaritromycin (Biaxin), azitromycin ( Zithromax), erytromycin, telitromycin (Ketek), pentamidin (NebuPent, Pentam), sparfloxacin (Zagam), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral), såväl som mikonazol (monistat, Micatin), curare trioxid (Trisenox), klorokin ( Arelan) eller till och halofantrin (Halfan), levometadylacetat (ORLAAM), eller till och med metadon (Dolophine, Methadose), vinblastin (Velban), läkemedel som används för att ta itu med psykiska problem denna typ av aschlorpromazine (Thorazine), mesoridazin (Serentil), pimozid ( Orap), haloperidol (Haldol), eller till och tioridazin (Mellaril), kardiovaskulär tempo medicinering t.ex. disopyramid (Norpace), prokainamid (Procan, Pronestyl), amiodaron (Cordarone, Pacerone), dofetilid (Tikosyn), sotalol (Betapace), kinidin (Cardioquin, Quinaglute).

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Hoppade dosering
På något sätt ha en dubbel dos av läkemedlet. När det är nästan perioden från den följande dosen bara genom att passera den faktiska överhoppade delen liksom fortfarande göra medicin baserad på rutin.

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Överdosering
I samband med överdosering består av suddig syn, torkade munnen området, liksom snabb hjärtrytm.

Detrol Los Angeles (Tolterodine) Lagringsutrymme
Handla i rymden temperaturer 15-30 D (59-86 F) från fukt samt temperatur.

Köpa Detrol La