Meny
föregående

Uppdaterad 2012-05-05  

Mina succulenter - MY SUCCULENTS

Not to be confused with cactus; cacti are succulents but not all succulents are cacti.
Succulent plants, such as this Aloe, store water in their fleshy leaves.Succulents or Fat Plants, are water-retaining plants adapted to arid climates or soil conditions. Succulent plants store water in their leaves, stems, and also in roots.

Ofta har man mer succulenta växter än man tror. Nedanstående växter är sådana som finns eller har funnits i min samling.Jag ska försöka redogöra lite om succulenterna. Många vet inte vad succulent står för.

There is usually more succulenta plants than you think. The following plants are those that are or were present in my collection. I'll try to explain a little about succulenterna. Many do not know what succulent stands for.

Fetbladsväxter kallas de också. - Also known as Fat Plants

Succulent kommer av latinska ordet succus som betyder saft. Dessa växters stam, grenar eller blad är helt eller delvis förtjockade. Succulenter lever i världens torra och varma klimat och lagrar vatten i sig för att klara långa perioder av torka. Succulenter förekommer inom många olika växtfamiljer. Och alla arter i en familj behöver inte vara succulenta. Dom mest kända succulenterna finns inom Kakteerna. Men dom finns här under knappen Kaktusar på Menyn. Många talar t ex om Aloe som en kaktus, Aloen är ingen kaktus men däremot en succulent, fast den tillhör familjen liljeväxter Liliaceae. Ja det var lite om succulenterna. Jag utger mig absolut inte för att vara någon expert. Det jag kan har jag lärt mig genom mitt stora intresse och för att jag har haft och levt med växter sedan jag var liten. Jag började samla växter när jag vara cirka 10 år. Då tiggde jag blomskott av alla 'tanter', när jag var med mamma bort.

Succulent comes from the latin word succus meaning juice. These plant stem, branches or foliage is completely or partially thickened. Succulenter live in the world's dry and hot climate and stores water in which to cope with long periods of drought. Succulenter occur in many different plant families. And all species in a family need not be succulenta. They most famous succulenterna within Kakteerna. But they are here under the button on the Cacti menu. Many speak for example of Aloe as a cactus, Aloe is not a cactus but a succulent, though it belongs to the lily family Liliaceae plants. Yes it was a bit of succulenterna. I pretend I absolutely not to be an expert. What I can, I have learned through my great interest and because I have had and lived with plants since I was little. I started collecting plants when I was about 10 years. Then I begged flowering shoots of all the 'ladies', when I and my mother visiting others.

Agave hör till samma familjen/släktet som Hippeastrum,
Amaryllidaceae och hör hemma i Mellanamerika

Agave belongs to the same family / genus Hippeastrum,
Amaryllidaceae and belongs in Central America

Agave americana  Bild
Agave filifera - Trådagave  Bild  

Aloeväxterna tillhör familjen/släktet liljeväxter Liliaceae.
De växer oftast i rosetter
Aloe plants belong to the family / genus lilium plants Liliaceae.
They often grow in rosettes

Aloe arborescens, Trädaloe  Bild
Aloe aristata, Ädel-aloe  Bild
Aloe ferox  Bild
Aloe variegata, Zebraaloe  Bild
Aloe Vera, Läke-aloe Bild

Dessa 3 nedan, tror jag är Aloe-växter.

Aloe okänd  1 Bild
Aloe okänd  2 Bild

Gasteria tillhör familjen/släktet Afodillväxter.
Med ca 30 arter naturligt förekommande i Sydafrika.

Gasteria bicolor  Bild
Gasteria bicolor vs liliputana   Bild
Gasteria carinata   Bild
Gasteria ellaphieae   Bild
Gasteria glomerata   Bild
Gasteria maculata syn. bicolor  Bild
Gasteria maculata syn. bicolor 2  Bild
Gasteria Little Warty  Bild
Gasteria nitida cv Silver  Bild
Gasteria verrucosa variant av carinata   Bild

Sansevieria tillhör familjen/släktet Agavaceae
Det är ett succulent tropiskt släkte från Afrika och Ostindien.

Sansevieria aethiopica  Bild  
Sansevieria bacularis  Bild  
Sansevieria fischeri  Bild  
Sansevieria gracilis  Bild  
Sansevieria hallii, Baseball Bat  Bild  
Sansevieria longifolia  Bild  
Sansevieria masoniana 'Mason Congo' Bild  
Sansevieria parva  Bild
Sansevieria patens  Bild  
Sansevieria phillipsiae  Bild  
Sansevieria pinguicula  Bild  
Sansevieria sp. 'Horwood' FKH 424  Bild  
Sansevieria 'Silver Princess' Bild  
Sansevieria trifasciata, Bajonettlilja  Bild
Sansevieria trifasciata 'Gold Flame' Bild
Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii' Bild
Sansevieria trifasciata 'Hahnii' - Svärmors Bandrosett Bild
Sansevieria trifasciata Hahnii favourite  Bild
Sansevieria trifasciata 'Laurentii', Svärmors Tunga  Bild
Sansevieria trifasciata 'Moonshine' Bild

Övriga sorter i min samling som är succulenta.

Ceropegia africana  Bild  
Ceropegia grandis  Bild  
Ceropegia sandersonii, Fallskärmranka som bara blommar och blommar  Bild 
Dischidia pectenoides, Pungranka  Bild
Euphorbia tirucalli, Gummieuphorbia.  Bild
Faucaria tigrina, Kattkäft  Bild
Haworthia fasciata  Bild
Kalanchoe beharensis, Kamelhårskalancoe  Bild
Pedilanthus bracteatus  Bild
Pedilanthus tithymaloides vit-grön  Bild
Pedilanthus tithymaloides gul-grön  Bild
Synadenium grantii, rubra resp capulare '3 olika Gummiplantor'  Bild

Meny
föregående

Copyright © Hobbyodlaren
oktober 1998