Meny
Föregående
 
Uppdaterad/Updated 2008-11-11  

Don't touch my site

Kloka Ord, Wise Words, Nice words

Vackra Ord, trevliga ord - Ord som smakar bra i mun

Beautiful Words, nice words - Words that tastes good in mouth

Gör dom som är nära lyckliga
så kommer dom långt bort närmre
Ingen plats är bättre än hemma
Make happy those who are near
and those who are far will come.
No place is better than home

Tänk positiva tankar
Bruka postiva ord
Gör positiva handlingar
Och det Positiva Gror

Think positive thoughts Use positive words Do positive things And the Positive will Grow

Man vet aldrig vart
livet tar en
Så håll ut

En resa på tusen mil
Börjar med ett steg

A Journey of at tousand miles
Begins with a single step

Eftertankens Kranka Blekhet
Det var mitt första Kloka Ord.
Jag använder det gärna,
särskilt när livet kändes tungt.
Det roliga var att jag kom aldrig ihåg det rätt.
Så det blev för det mesta fel,
till stor munterhet och glädje för min omgivning.
Min vän och jobbarkompis,
fick till en fortsättning på ramsan,
och den satt där som en smäck.

Den gick till så här:

Efterkrankens blanka blekhet, eller
Eftertankens blanka krankhet.....
därefter sa jag, hå hå ja ja...
du tunga värld
/min far sa alltid så, och jag fick aldrig höra slutet på ramsan./
Då sa alltid till min munterhet min arbetskamrat Magnus...
Och mjölken var gällen.

Sedan skrattade vi han och jag
och dysterheten var bortblåst

Det är skönt att ha en vän
och god arbetskamrat att dela med.

Eftertankens kranka blekhet och beslutssamhetens friska hy
av William Shakespeare

A clever person turns great troubles into little ones
and little ones into none at all.

Words I like to hear and read.
Tastes good in mouth good in the hart and in the mouth also

Kind hearts are the gardens,
Kind thoughts are the roots,
Kind words are the flowers,
Kind deeds are the fruits,
Take care of your garden
And keep out the weeds,
Fill it with sunshine
Kind words and kind deeds"

Henry Wadsworth Longfellow. The most popular American poet in the 19th century, 1807 - 1882

One Joy, takes hundred sorrows away.

Life was meant to be easy

"If you do not understand my silence,
how will you understand my words?

Copyright © Hobbyodlaren, mars 2006