Välkommen att skicka ett meddelande till mig
' Velcome to send a message to me.'

För att slippa reklam har jag inte min mailadress kvar på hemsidan
To avoid advertising I do not have my emailaddress on my homepage.

Jag svarar ALLTID på mail/meddelande du sänder till mig samma dag eller dagen efter. Hör du inget inom 3 dagar, så har inte detta forumlär sänt iväg nåot till dig. Det fungerar inte i vissa WEB-läsare, jag vet tyvärr inte i vilka. Men faktum är att trots att det ser ut som det skickar, när du trycker på skicka så är det ett och annat meddelande som inte når mig.

I så fall kan du prova att sända ebrev till följande ebrevsadress som jag försöker kryptera lite för att slippa reklam-ebrev. frejler sen skriver du snabel-a sen telia och sen punkt och sen com Det är min adress som jag använder här.
Ditt namn/Your name:
Din e-postadress/Your email-address, (så jag kan svara dig/So I can answer you):
Här kan du skriva ditt meddelande till mig/Here you can write a message to me
Meny

I always answer a message, but sometimes this form is not always works. In some browsers it looks like it have been send to me, but it´s not have been. If you don´t get any answer in 2 days, please try again and Write a mail instead. Try the folowing. Write frejler, then write 'at' and then telia dot com