Don't touch my site
Välkommen till
Welcome to


Uppdaterad/Updated 2019-06-21  


här finns min värld av Växter och Djur.

Dessa sidor är mitt UPPSLAGSVERK över krukväxter, och lite husdjur. De omfattar de växter som finns, eller har funnits i min samling. Och innehåller bilder, ibland odlingstips och skötselråd enligt egna erfarenheter.
Fakta som ursprung m m har jag hämtat ur facklitteratur.

this is my world of plants and animals
These pages are my ENCYCLOPEDIA of potplants, and a little domestic animal. It span over plant that exists yet, or have been in my gathering. And contains images, occasionally cultivatehint and according to my own experiences. Facts as origin etc. I have take out of factliterature and internet.


Potplants

Introduce

Link tip


Love and attension make all things grow

Old Garden

Trot eller ej, jag odlar maskrosor.
Believe it or not I grow Dandelions.

New Garden


Blommor och Djur
Flower and animals


Cerat med Choklad
Ringblomssalva
Calendulasalva

Min Katt, MY cat


All U need is seed
Visste du att växtnamn som slutar på ii är upptäckt av en man och
växtnamn som slutar på aea är upptäckt av en kvinna.

Did you know that plant name that ends on ii is discovered by a man, and plant name that ends on aea is discovered of a woman.

Kontakta mig /Contact me

Alle vill ju vare östgöte, men bare ett fåtal är utvalda

Ansvarig för hemsidan
Copyright © Sylvia Freij
Hobbyodlaren 
december 1998